ŽALOBA NA BULLDOG CLUB

Vážení členové Buldog Clubu,
vzhledem k tomu, že se vyskytuje velké množství lží, polopravd a dohadů ohledně situace po Členské schůzi 08.03.2014, výbor klubu rozhodl zveřejnit fakta.

Členská schůze proběhla za přítomnosti 17 členů BC, což je průměrná účast za posledních 10 let. Vzhledem k tomu, že tato schůze byla volební, výbor klubu rozhodl, že o přijetí nových členů rozhodne až nově zvolený výbor (po volební Členské schůzi).

Důvodem pro neschválení některých členů novým výborem bylo závažné porušení Chovatelského řádu ČMKU, stejně tak, jako Chovatelského řádu BC (krytí na krycí listy 3 klubů během 10 dní, prodej štěněte bez PP - což vedlo k vyloučení z jednoho klubu) a hanobení dobrého jména klubu a jeho členů od některých jedinců žádajících o členství v BC. Přesto jim výbor klubu umožnil využívat POUZE chovatelský servis (v rozsahu, jako stávající členové) od zaplacení členského příspěvku do doby jejich schválení, či neschválení za členy BC. 

Jak vyplývá ze zápisu z Členské schůze, pan Drahovzal navrhnul schválení nových členů přímo Členskou schůzí (přečtěte si prosím celý zápis níže).

ZAČALO TO STÍŽNOSTÍ NA PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ V BC ADRESOVANOU ČMKU IHNED PO ČLENSKÉ SCHŮZI (stále v řešení)...

TAKTO TO POKRAČOVALO...DOPISY ODESLANÉ PO ČLENSKÉ SCHŮZI

 

NÁSLEDOVALA MÁ ODPOVĚĎ (uvedená zde s lomítky, jednotlivým byla odeslána v originále bez lomítek)

 


 

POKRAČOVÁNÍ .... po Klubové výstavě 10.05.2014 téměř došlo k fyzickému napadení člena výboru, k velmi hrubým urážkám prezidentky a poradce chovu BC, ale zejména zazněly výkřiky o soudní likvidaci klubu.

                      

A TOTO JE FINÁLE...


                   

Na žalobě je uvedeno také jméno paní Šafaříkové, jako žalobce, chybí však její plná moc a podpis a dle jejího vyjádření tuto plnou moc k této konkrétní žalobě nedá.

 

DOVOLÍM SI POUZE NĚKOLIK POZNÁMEK:
- paní Kolajová pracovala pro BC (zdarma, jako každý člen výboru) mnoho let a to i po té, co buldoky přestala chovat. Proto bylo na Členské schůzi odsouhlaseno, že nebude platit členské příspěvky do doby, než by s chovem AB začala.
- i kdyby soud uznal, že ČS podle NOZ nebyla usnášeníschopná, stále by do doby nové volební schůze pracoval původní výbor BC, který měl stále stejné povinnosti (na základě normativ klubu). To znamená, že bylo plně v pravomoci výboru "nové členy" schválit, či neschválit.
- tím, že některý nový člen nebyl schválen, jako člen BC nebylo narušeno jakékoliv právo a možnost chovat AB a to z důvodu, že existuje více klubů (3) a také existuje možnost chovat bez členství v klubu.

Vzhledem k těmto okolnostem je výbor klubu nucen (v zájmu ochrany všech členů klubu a klubu samotného) opatřit právní zastupování Bulldog Clubu.