Členská schůze 17.02.2018

Členská schůze byla svolána písemně výborem klubu.

Schůze se zúčastnilo 12 členů,  z toho 2 v zastoupení (na základě plné moci).

1. Volba předsedy zasedání členské schůze - schůzi vede J. Sobotková, zvolena všemi hlasy

2. Volba zapisovatele - všemi hlasy zvolena R. Šottová.

3. Volba ověřovatele - všemi hlasy zvolen F. Albrecht.

4. Pro potřeby splnění podmínek pro zápis do spolkového rejstříku byli jednomyslně potvrzeni ve svých funkcích členové výboru ve složení:
J. Sobotková - president a poradce chovu
M. Pospíšilová - jednatel a hospodář
R. Šottová - výstavní referent, klubové šampionáty .

a jednomyslně potvrzeni členové revizní komise ve složení:
J. Šafránek, I. Rašková, J. Hladík.

- toto potvrzení ve funkcích neovlivní (neprodlouží) délku volebního období.

5. Zpráva jednatele o hospodaření BC za rok 2017 - přiložena v souboru.

6. Předložení výpisů z PK k nahlédnutí všem přítomným - celkové odchovy AB, odchovy v BC.

7. Zpráva výstavního referenta - seznámení s daty a místy klubových výstav, jejich rozhodčí.

8. Projednání řešení situace ohledně CHS Rozárka - p. Šafránek a p. Šottová pověřeni kontrolou této CHS, pokud bude umožněna - chovatelka bude písemně vyzvána kontrolu v určeném termínu umožnit.

9. J. Sobotková navrhuje zakoupení nové tiskárny - schváleno jednomyslně.

10. Vyhlášení výsledků Vystavovatelské soutěže BC za rok 2016

11. Diskuze