Členská schůze 25.3. 2017

Členská schůze byla svolána písemně výborem klubu.

Schůze se zúčastnilo 14 členů, 10 členů v zastoupení (na základě plné moci).

1. Volba předsedy zasedání členské schůze - schůzi vede Jana Sobotková, zvolena všemi hlasy

2. Volba volební komise:
paní Samková, Hladíková a pan Matějček - 24 hlasů pro, 0 hlasů proti

3. Volba chovatelského kolegia:
Lucie Nováková, Stanislav Lapka - 24 hlasů pro, 0 hlasů proti

4. Volba revizní komise:

Josef Šafránek - 23 hlasů pro, 0 hlasů proti
Jiří Hladík - 23 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ivana Rašková - 23 hlasů pro, 0 hlasů proti

5. Volba výboru:
Magda Pospíšilová - 23 hlasů pro, 0 hlasů proti
Radka Šottová - 23 hlasů pro, 0 hlasů proti
Jana Sobotková - 23 hlasů pro, 0 hlasů proti

Další, jiné návrhy nebyly předloženy

6. Zpráva jednatele o hospodaření BC za rok 2016 - přiložena v souboru

7. Zpráva výstavního referenta - seznámení s daty a místy klubových výstav, jejich rozhodčí

8. Zpráva poradce chovu - přiložen přiložen výpis

9. projednání zakoupení stanu, (přístřešku) na klubové výstavy - pan Hladík zajistí zapůjčení na KV  V.2017

10. Vyhlášení výsledků Vystavovatelské soutěže BC za rok 2016

11. Diskuze