Členská schůze 19.3.2016

Členská schůze byla svolána písemně výborem klubu.

Schůze se zúčastnilo 18 členů, 4 členové v zastoupení ( na základě plné moci )

 

1.  Volba předsedy zasedání členské schůze

schůzi vede Jana Sobotková, 22 hlasů pro, 0 proti

2.  Zpráva jednatele o hospodaření klubu za rok 2015 - přiložena v souboru 

3.  Zpráva poradce chovu - přiložen scan

4.  Zpráva výstavního referenta

seznámení s daty a místy KV, rozhodčí

5 . Změna ve stanovách

* výbor je minimálně tříčlenný - 17 hlasů pro, 0 proti, 5 se zdrželo

* výbor se schází dle potřeby, je možné volit konferenční hovor, nebo písemnou formu k řešení vzniklých situací - 22 hlasů pro, 0 proti

6.  Hlasování o změně podmínek pro uchovnění jedinců na základě výstav

podmínky uchovnění jsou splněny se známkou 3x  minimálně VD (původní 1x D nahrazeno VD, ostatní podmínky se nemění)
- 22 hlasů pro, 0 proti

7.  Hlasování o další změně Zápisního řádu

Pavla Hološková podala návrh na změnu Zápisního řádu - čl. 7 - navržené znění týkající se krytí zahraničním psem: "Zahraniční krytí lze uskutečnit
pouze chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde je registrován v PK."
- 22 hlasů pro, 0 proti

8.   Odsouhlasení plánu hospodaření na rok 2016 - 22 hlasů pro, 0 proti

9.  Vyhlášení výsledků Vystavovatelské soutěže BC za rok 2015

10.  Diskuze

- členové vznesli požadavek na členy Revizní komise - bude vyzvána J. Sobotkovou k dořešení dříve podané stížnosti
 Zapsala: M. Pospíšilová, jednatel a hospodář BC