ČlenskÁ schůze 14.3. 2015

Schůze se zúčastnilo 15 členů, 6 členů v zastoupení (na základě plné moci)

1. Volba předsedy zasedání členské schůze - schůzi vede Jana Sobotková, zvolena všemi hlasy

2. Volba kooptovaných členů výboru, chovatelského kolegia a revizní komise

·         poradce chovu – Pavla Hološková - 20 hlasů pro, 0 hlasů proti

·         výstavní referent – Radka Šottová - 20 hlasů pro, 0 hlasů proti

·         redakce BN – Zuzana Lapková - 20 hlasů pro, 0 hlasů proti

·         chovatelské kolegium – Pavla Hološková (předseda), Lucie Nováková, Zuzana Lapková (členové) - 20 hlasů pro, 0 hlasů proti

·         revizní komise – Josef Šafránek (předseda), Ivana Rašková, Veronika Pávíčková (členové) - 20 hlasů pro, 0 hlasů proti

·         Jindřich Stříž nebyl zvolen do chovatelského kolegia, 10 hlasů pro, 4 hlasy proti, 7 hlasů se zdrželo


3. Zpráva jednatele o hospodaření klubu
příjem za rok 2014 – 141.839,-
výdej za rok 2014 – 131.852,-
hodnota finančního majetku se zvýšila v průběhu roku 2014 o 9.987,-

4. Zpráva poradce chovu

5. Zpráva výstavního referenta
seznámení s daty a místy KV, rozhodčí

6. Hlasování o změně stanov ve smyslu Nového občanského zákoníku, úprava Zápisního řádu,
(z.s. zapsaný spolek)
Morální kodex platný v novém znění (zařazen do klubových normativ) - 21 hlasů pro, 0 hlasů proti

7. Vyhlášení výsledků Vystavovatelské soutěže BC za rok 2014
8. Diskuze

- návrhy nových prostor pro KV
- návrh Jiřího Kůrky vzít na zahraniční výstavy sponzorský dar, pohár, klíčenku, upomínkový předmět s logem BC