Členská schůze dne 08.03.2014

1. Zahájení:
členská schůze byla zahájena paní J. Sobotkovou za přítomnosti 17 členů

 - pan Drahovzal (s plnou mocí od paní Drkulové) navrhuje schválení nových členů Členskou schůzí jako bod č.1
 - vzhledem k tomu, že nové členy dle Stanov BC schvaluje výbor klubu,  J. Sobotková proto navrhuje změnu Stanov v tomto znění: ČLENY KLUBU MŮŽE SCHVALOVAT I ČLENSKÁ SCHŮZE
Pro – 7
Proti – 10
Zdržel se - 0

2. Zpráva jednatele o stavu hospodaření BC:
- přiložena
- vyúčtování KV 2013

3. Zpráva poradce chovu za rok 2013:
 - přiložena

4. Zpráva výstavního referenta:
 - neproběhla

5. Volba volební komise:

paní Samková
paní Nováková
paní Musilová

- nebyl žádný jiný návrh

Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 4

6. Volba členů výboru BC:

paní Sobotková
 - nebyl žádný jiný návrh

Pro – 9
Proti – 3
Zdržel se- 1

pan Stříž
 - nebyl žádný jiný návrh

Pro – 9
Proti – 4
Zdržel se -1

paní Šafaříková
 - nebyl žádný jiný návrh

Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 2

paní Kolajová
 - nebyl žádný jiný návrh

Pro – 9
Proti – 3
Zdržel se – 2

paní Hološková
 - nebyl žádný jiný návrh

Pro- 10
Proti – 0

Zdržel se – 4

7. Volba revizní komise:

paní Lapková
 - nebyl jiný návrh

Pro – 6
Proti – 1
Zdržel se- 2

pan Šťastný
 - nebyl jiný návrh

Pro – 9
Proti – 0
Zdržel se – 1 

paní Nováková
 - nebyl jiný návrh

Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0

8. Volba chovatelského kolegia:

paní Nováková
 - nebyl jiný návrh

Pro – 9
Proti – 0
Zdržel se – 2 

paní Hološková
 - nebyl jiný návrh

Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 1

 - funkci složila paní Lišková

9. Vyhlášení vystavovatelské soutěže

10. Diskuze a závěr